Burial Records

NAME BIRTH DEATH
Dexter Newton, Mabel V. 1886 1/14/1953
Newton, Adamantha 1873 2/11/1953
Newton, Cordelia 8/18/1884
Newton, Gertrude 10/13/1884
Newton, James D. 8/23/1846 8/13/1901
Newton, N. Eliza 2/19/1850 8/3/1915